เปิดรับสมัคร
วงดนตรีเล่นเปิดหมวก
ในงาน Yard Sale #3

ชักชวนวงดนตรีที่สนใจเล่นเปิดหมวก
โดยเน้นเป็นแนวเพลงฟังสบายเล่นดนตรีในสวน ลานกิจกรรมบ้าน 'ข้างวัด'

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา 16:00 - 20:00

สนใจสามารถกรอกรายละเอียดด้านข้าง
และจะมีการประกาศรายชื่อและตารางการแสดง
ผ่านทางเวบไซต์และเพจ บ้านข้างวัด ในวันที่ 5 กพ.

*ทางโครงการอำนวยความสะดวกเรื่องอุปกรณ์ขยายเสียงพื้นฐานให้ได้แก่ ลำโพงใหญ่ 2 ไมค์ 1
และปลั๊กไฟ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Open Call for any music band who interest to show your performance Street Performance in our event 'Yard Sale 3 at Baan Kang Wat' 11-12 Feb.

Free Submission.

Please fill in the form and we will contact you later again.

Schedule and Band list will be announce on Website and Facebook 5th February.

ชื่อผู้ติดต่อ *
ชื่อผู้ติดต่อ
Saturday 11 Feb -Showtime
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 เวลา (Allow to choose more than 1 choice.)
Sunday 12 Feb -Showtime
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 เวลา (Allow to choose more than 1 choice.)
If you have a sample - Youtube etc. สำหรับวงที่มีตัวอย่างผลงาน สามารถส่งเพิ่มเติมได้