ด้วยความตั้งใจจะทำให้ ภาชานะสตูดิโอ เป็นสิ่งที่นอกเหนือไปจากสถานที่ใช้ทำงาน และจัดแสดง ผลงานศิลปะประเภทงานเซรามิคที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นมา คุณโกมล เจ้าของสตูดิโอผู้หลงใหลในงานเซรามิค บุคคลผู้ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานทุกชิ้นด้วยความประณีต ใส่ใจแม้ในรายละเอียดเล็กน้อย รวมไปถึงเรื่องของความสวยงามและการนำไปใช้งานจริง

ผลงานที่ผ่านการรังสรรค์ด้วยสองมือทุกชิ้นจึงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างมีความหมาย นอกเหนือไปจากความตั้งใจที่เน้นส่งเสริมผลักดันการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ของคนทำงานให้ได้ใช้พื้นที่ส่วนนี้ร่วมกันแล้ว บ้านหลังนี้ก็ยังถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับสอนเซรามิคในระดับต่างๆให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย


 
 

ภาชานะ สตูดิโอ

081-711-5007
FB: pachanastudio
pachanastudio@gmail.com