เปิดรับสมัครบูธในงาน
สวัสดีคราฟท์ ครั้งที่ 2 ตอน Art & Craft
หมดเขต 17 ธค 2559

“สวัสดีคราฟท์”

สวัสดีคราฟท์เปิดให้ผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทดลอง และได้สร้างสรรค์ ผลงานด้วยตัวเอง ผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมมือกันสร้างคุณค่าใหม่ๆของงานศิลปะให้เกิดขึ้น

นอกเหนือไปจากความรู้ที่ผู้มาเที่ยวจะได้รับกลับไปแล้ว ยังมีความสนุกสนานที่เราได้เตรียมไว้ ในรูปแบบของการแสดง กิจกรรม เสวนา การออกร้าน การจัดแสดงผลงานศิลปะ

ความเข้าใจจากทุกฝ่ายถือเป็นตัวแปรใหญ่ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้วงการและคนทำงานศิลปะ สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน