Sawasdee Craft

ตอน Art & Craft

สวัสดีคราฟท์ เชียงใหม่ ครั้งที่ 2
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00 - 21:00
พบกันที่ บ้าน ‘ข้างวัด’

โครงการบ้านข้างวัดน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านช่างของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  จึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานเทศกาลหนัง "ข้างวัด" ซึ่งมีลักษณะเป็นเทศกาลรื่นเริง

มาสู่งานสวัสดีคราฟท์ ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมเชิงช่างศิลป์ โดยลดทอนกิจกรรมสันทนาการ ปรับให้เป็นนิทรรศการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในความรู้สึกของศิลปิน เพื่อเป็นความรู้และวิทยาทาน